چرا با افزایش قیمت دلار ، قیمت محصولات تاناکورا افزایش پیدا نکرده است ؟؟

“چرا با افزایش قیمت دلار ، قیمت محصولات تاناکورا افزایش پیدا نکرده است ؟؟” از تاناکورای مهاباد توسط تاناکورای مهاباد. منتشرشده: 2018. سبک: تاناکورای مهاباد.

Facebook
Google+
https://tanakora-mahabad.com/tanakoura-dollar/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%8c-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%aa/
Twitter
Pinterest
Instagram