مهاباد

mahabad : شهراستان مهاباد | مهاباد نگین آذربایجان غربی | تاناکورا مهاباد

mahabad : شهراستان مهاباد | مهاباد نگین آذربایجان غربی | تاناکورا مهاباد mahabad : مهاباد نگین آذربایجان غربی مهاباد، یکی از شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی در ایران می‌باشد. این

ادامه مطلب