تاناکورا

تاناکورای مهاباد

تاناکورای مهاباد   تاناکورا چیست فایل صوتی این متن … بازار بزرگ لباس های دست دوم خارجی موسوم به اسم تاناکورا در مهاباد از اولین و بزرگترین بازارهای کشور محصوب می

ادامه مطلب
ارسال دیدگاه