برچسب: بارزانی

تازه ترین خبرها کرکوک دوباره در دست نیرو های کورد

کرکوک دوباره در دست نیرو های کورد